Mangfold i underholdningsbransjen

09

FEBRAUAR, 2018

Takk til Studentersamfunnet i Bergen for invitasjon til å komme og diskutere mangfold i underholdningsbransjen. Mer nøyaktig diskuterte vi mangelen på den mangfoldige representasjonen vi så sårt trenger.

Å kunne speile flere deler av befolkningen er et viktig ansvar for underholdningsbransjen og særlig statseide NRK. NRK har målrettet arbeidet for større mangfold noe som har gitt resultater. De har allikevel en lang vei å gå.

Minotenk bidrar til å utvide norskhetsbegrepet og hva som anses som ‘typisk norsk’, noe vi igjen håper bidrar til at de som caster til film og teateroppsetninger kan tenke utenfor den utdaterte boksen om hvem som kan spille hvilke roller. Før hadde vi typiske manne- og kvinneroller. Disse er stadig på vei ut. Nå gjenstår det å også kunne caste en med innvandrerbakgrunn til andre roller enn taxisjåfør. Det norske samfunnet er i stadig endring med et økende mangfold. Begrepet ‘norsk’ må endre seg i takt med demografien, og underholdningsbransjen må følge etter.

I panelet møtte Minotenk Hildri Gulliksen fra NRK Super og P3-profil Faten Mahdi Al-Husseini.

Foto: Studentersamfunnet i Bergen

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt