2019 har vært et banebrytende år for Minotenk på flere måter.

Norge er et langstrakt land, og det flerkulturelle Norge ser veldig ulikt ut, avhengig av hvor i landet du befinner deg. Kompetansen og tilbud knyttet til mangfold- og integrering, er også svært varierende rundt om i landet. Derfor har vi satset på større fysisk tilstedeværelse i hele Norge, og samtidig målrettet distribuert vårt materiale og bøker til flere skoler og utdanningsinstitusjoner.

Vi har totalt sendt ut 12 500 bøker i 2019. I tillegg kommer flere hundre bøker som vi fysisk har delt ut på ulike lanseringer, stands og besøk.

Vi har lansert tre bøker i nøkkelbyer i landet, og hatt 27 arrangementer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Det er 117 artikler på Retriever som omhandler Minotenk, hvor flertallet er i riksdekkende medier.

Også i 2019 har vi arrangert Minotenk-skole for ungdom og unge voksne. Dette året ble det to ulike skoler, med ulik målgruppe og tematikk.

I anledning kvinnedagen 8. mars lanserte vi en kampanje for å rette søkelys på kvinnelige leder og mangfold. I etterkant av terrorangrepet på New Zealand tok vi også initiativ til en kampanje mot muslimfiendtlighet.

Et prioritert område har vært å arbeide med den pågående handlingsplanen mot rasisme, samt mot en egen politisk handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger. I desember 2019, ble handlingsplanen mot rasisme lansert, og regjeringen satte også i gang et arbeid med en egen handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger, som vi skal følge tett i 2020.

Linda Noor, Daglig leder i Minotenk

Last ned årsrapporten her.

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss