Minotenk-skolen 2018!

04

NOVEMBER, 2018

En fantastisk kurshelg om media, makt og mangfold er for i år avsluttet. Vi har møtt en kunnskapsrik og engasjert gjeng – mennesker vi vet vil sette sine spor i mediene og andre arenaer i samfunnet fremover.

Deltakerne på kurshelger har gjennomgått følgende foredrag og workshops:

Kronikkurs, med Erik Tornes, debattredaktør i Aftenposten

Foredrag om ytringskultur og grenser i den digitale offentligheten, med

Karoline Andrea Ihlebæk, postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Skap en bevegelse, med Susanne Kaluza, SHE community, ekspert på kommunikasjon og PR

Foredrag om å ikke la seg bruke i samfunnsdebatten, med Hanan Abdelrahman, Matematikkhjelperen

Om å sette agenda i mediene, med prosjektleder for «Kjære bror», Umar Ashraf, Minotenk

Rundebordsamtale med redaktører fra VG, Klassekampen, Dagbladet og NRK

Formidlingskurs med Evelyn Ozasuwa, slampoet og skuespiller

Tekstworkshop og presentasjon

Fra rundebordsamtale med redaktører fra VG, Dagbladet, Klassekampen og NRK.

Årets deltakere på Minotenk-skolen var:

Tamina Sheriffdeen Rauf

Jeg jobber som prosjektutviklingsansvarlig for organisasjonen Big Enough Global som skal starte opp engelskkurs for flyktninger i Lesvos, Hellas. I tillegg sitter jeg i BU-gruppa til Arbeiderpartiet i Alna samt i styringsgruppen til kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti. Jeg studerer også biovitenskap ved UiO og engasjerer meg spesielt for et mer flerkulturelt og mangfoldig Norge, med særlig fokus på dialog, minoritetsungdom og integrering.

Daoud Maach

Jeg har påbegynt master ved UiO i Midtøsten Studier og fordyper meg i Gulfen. I tillegg til påbegynt master, fullfører jeg en bachelor i Statsvitenskap ved UiO dette skoleåret. Jeg er snart utdannet som Dialogpilot, hvilket er en videreutdanning på teologisk fakultet. Utenfor studiene arbeider jeg som lærer for arbeidsinnvandrer ved Kristent Interkulturelt Arbeid.

Celestyna Hamad

Jeg jobber som prosjektkoordinator for Unge Holmlianere, en ungdomsorganisasjon som jobber for å skape økt deltakelse og samfunnsengasjement for ungdom på Holmlia. Jeg har en bachelorgrad i Midtøsten studier med arabisk (UiO). Jeg er interessert i utenrikspolitikk, humanitære spørsmål, og er engasjert i Palestina-saken.

Haboon Hashi

Jeg jobber som selger for Adicio, og driver med konseptutvikling på fritiden. Deriblant podcast. Jeg har gått på tverrfaglig kjønnsstudier på UiO og har også tatt noen enkeltemner innenfor jus og kriminologi. Jeg vil gjerne heise opp unge stemmer og etablere de som en fast del av den offentlige dialogen om politikk, kultur og samfunn. Jeg har også drevet med en del redaksjonelt arbeid innenfor feminisme og minoritet-synliggjøring.

Lisa Esohel Knudsen

Jeg holder på med en bachelor i sammenliknende politikk ved UiB. Vedsiden av studiene er jeg aktiv i aktueltkomiteen i studentersamfunnet i Bergen. Jeg engasjerer meg i minoriteters rettigheter, psykisk helse og felleskap. Jeg ønsker en samfunnsdebatt hvor alle stemmer blir hørt og respektert, men som er basert på fakta og viser motstand til hatefulle ytringer.

Martine Kuldvere

Jeg studerer Religion og samfunn på UiO og er nå på siste året av bacheloren min. Jeg skriver for tiden en bacheloroppgave om den kristne kulturbakgrunnen i Europa i møte med Islam som “den andre”.  Jeg er glad i å skrive, og er skribent for Miljømagasinet Putsj på fritiden.Til høsten ønsker jeg å gå videre med en bachelor i journalistikk for å kunne bidra i nyhetsbildet om religion, og for å skrive om andre saker som opptar meg. Jeg er særlig opptatt av det flerreligiøse Norge og møtet mellom ulike kulturer.

Mobin Anwar

Jeg studerer juss ved universitet i Oslo, men har et friår nå. Jeg jobber som saksbehandler for Gatejuristen i Oslo – Gatejuristen gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer. Ved siden av dette jobber jeg som selger hos Dressmann og Coca Cola Norway. Jeg engasjerer meg for integrering, samt hvordan det er å være minoritet i Norge, psykisk helse blant innvandrere, Midtøsten-konflikten og politikk

Bao Marianna Nguyen

Bao Marianna Nguyen kaller seg selv en kreativ teknolog med lidenskap for å skape wow-opplevelser. Hun har en grad i IT og innovasjon og er tjenestedesigner. Hun har tidligere vært gründer for eget fintech-startup.

Aaron Kirya-Atabala

Jeg jobber som kontaktperson i Ullensaker barneverntjeneste, samt at jeg er ekstravakt på et ungdomshjem. Jeg har en bachelorgrad i barnevern. Jeg engasjerer meg for ettervern og ungdommer og da spesielt de med flerkulturell bakgrunn. På fritiden er jeg mekler i Konfliktrådet og mentor i Guttas Campus.

Usman Ali Khan

Jeg jobber som regionrådgiver i Redd Barna, en barnerettighetsorganisasjon som jobber med å styrke barns rettigheter både i Norge og resten av verden. Jeg har en bachelorgrad i barnevern, med fordypning i barnevern i et minoritetsperspektiv. Jeg har i tillegg utlendingsrett, folkerett, barnerett og internasjonal flyktningrett i fagkretsen. Tidligere har jeg jobbet med flyktninger i Hellas, gjennom Lighthouse og Redd Barna. Jeg har et sterkt engasjement for barn på flukt og sitter i nettverket for enslige mindreårige asylsøkere. Jeg engasjerer meg for et varmere samfunn hvor menneskerettigheter og barnerettigheter står sterkt, både i nasjonal og internasjonal politikk, og hvor de mest marginaliserte barna blir løftet opp, enten de har flyktningbakgrunn, funksjonshemninger eller andre grunner til at de blir oversett.

Karl Henrik Storhaug Reinås

Jeg har min hovederfaring innenfor akademisk og politisk arbeid hvor jeg har fokusert på viktigheten av å gjøre utdanning tilgjengelig for alle og å jobbe for et større mangfold av personlige bakgrunner på ulike utdanninger. For eksempel har jeg engasjert meg i Arbeiderpartiets studentlag i Oslo, Europeisk ungdom, AUF, Human-etisk forbund, Psykologiforbundet og Utdanningsforbundet. Utdanningen min har jeg innenfor hovedsakelig psykologi og pedagogikk, men jeg har også en videreutdanning som dialogpilot for å drive dialogarbeid om kultur og livssyn. I tillegg til åtte år med fulltidsstudier, har jeg vært aktiv i studentpolitikken og har engasjert meg som vitenskapelig assistent, seminarleder, oppgaveretter og mentor.

Mohamed Amaleti Abdi

Jeg jobber nå som helsefagarbeid for en institusjon tjeneste funksjonshemmede. jeg utdannet meg som helsefagarbdier og snart ferdig men kommer også til å studere videre neste år utviklingsstudier eller statsvitenskap. Jeg er samfunnsengasjert Kjemper for likeverd, toleranse. rettferdig og inkludering samfunn med rom for alle. Anti-rasisme på hjerte. Jeg er politisk engasjert fordi jeg brenner for bedre fremtid og rettferdig verden for alle. jeg sitter fylkesstyre i AUF ØSTFOLD, er også styremedlem Fredrikstad AUF, sitter Ungdomsutvalget Fagforbundet Østfold, Er ungdomstillitsvalgt Fagforbundet Fredrikstad. Sitter også som 4 vare Fagforbundet ung i sentralstyret. Jobbet både frivillig og dugnad arbeid både Norsk folkehjelp og Somalisk barn og ung organisasjon som heter Horn of Africa’s youth som jeg er per i dag Nestleder.

Asli Altunøz

Jeg studerer kultur og kommunikasjon på UiO, med en fordypning i medievitenskap. Jeg engasjerer meg blant annet om kampen for at alle skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, og seksualitet. Ukultur blant minoritetsgrupper er også noe jeg engasjerer meg for å bekjempe. Jeg har tidligere vært skribent i en studentavis på Blindern, og jeg nøler ikke med å ta opp pennen om jeg ser noe i samfunnet jeg vil kritiserer eller gi oppmerksomhet til.

Zara Melyan

Jeg har utdanning i journalistikk fra Høyskolen Kristiania og en Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier fra Universitetet i Oslo. Jeg har blant annet jobbet med Oslo Urban Peace Week, og jobbet som journalist for Utrop.  Utenom dette, liker jeg å jobbe med redaksjonelt arbeid og tekstproduksjon av alle slag. Akkurat nå, jobber jeg med utviklingen av et podcastkonsept i samarbeid med Både Og.

Nasjida Noorestany

Jeg går lektorprogrammet på UiO, med studieretningen språk og samfunnsfag. Tidligere har jeg jobbet i Elevorganisasjonen og hatt ulike verv i flere ungdomsorganisasjoner. Jeg engasjerer meg spesielt for hvordan skolen kan bli en bedre arena for integrering.

Elias Selhi

Jeg jobber som markedsføringsansvarlig for organisasjonen Big Enough Global som skal starte opp engelskkurs for flyktninger i Lesvos, Hellas. Ved siden av dette sitter jeg i styre til Norges Unge Muslimer og A+ World Academy. A+ World Academy er en amerikansk videregående skole på det norske seilskipet Sørlandet, som tilbyr muligheten til å gå på skole, seile og besøke over 20 land i flere verdensdeler. På denne skolen tilbragte jeg mitt utvekslingsår. Jeg ble nylig ferdig på videregående skole i Oslo, og jeg planlegger å studere business og administrasjon til høsten. Jeg er spesielt engasjert i å delta og lære om ulike samarbeid på tvers av landegrenser, samt å fremme interkulturell kommunikasjon her i Norge.

Abdi Said

Mitt navn er Abdi, 27 år gammel. Eg har studert psykologi ved UiB og UiO. Idag jobber jeg som prosjektleder hos JUVENTE.

Sadia Jabeen Iqbal

Jeg er prosjektleder i Norges Handikapforbunds Ungdom, en organisasjon som er av og for funksjonshemmede som jobber for full likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg har samfunnsvitenskapelige fag fra Høgskolen i Oslo, pedagogikk- og helse psykologiske fag fra Universitetet i Oslo. Jeg sterk engasjert i funksjonshemmedes rettigheter og et mer likeverdig, inkluderende og mangfoldig samfunn. Min bakgrunn som funksjonshemmet og med innvandrerbakgrunn gjør at jeg befinner meg i en dobbel sårbar situasjon og jobber derfor med å bryte tabuet og stigmatiseringen man blir utsatt som dobbeltminoritet

Fatima Hadouchi

Jasmin Baulhassani

Jasmin jobber i CARE som Commnication and Advocacy Adviser. Hun har studert Journalism and creative writing ved Middlesex University. Jasmin engasjerer seg for antirasisme, feminisme, LHBT+, ytringsfrihet, innvandringspolitikk, samt engasjering og inkludering av ungdom.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss