MOTløft-seminar

09

MARS, 2017

Minotenk er glade for å bidra til Motløft-prosjektet i Sarpsborg og Halden.

Prosjektet handler om å øke kunnskap, gi kompetanse og samarbeide på tvers av etater for å skape trygge lokalsamfunn, sammen med politiet, og gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.
8. mars var det heldagsseminar Halden, hvor blant annet daglig leder i Minotenk, Linda Noor, foreleste om retninger, grupper og symbolbruk blant ekstreme islamister. Høyreekstremisme, konspirasjonsteorier og hvordan forebygge ekstremisme lokalt, sto også på programmet.

Deltagere på seminaret besto blant annet av  lærere, barnehageansatte, politifolk, barnevernsansatte og representanter fra kriminalomsorgen.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt