Philip Rynning Coker

Philip er utdannet sosialantropolog fra universitetet i Oslo og skrev masteroppgaven “all predicaments can be traced back”, som handlet om hvordan mennesker i Gambia forholder seg til deler av slave og kolonihistorien. 
Coker har lang fartstid i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom som både nestleder og leder. Her jobbet han mye med inkludering, antirasisme og internasjonal solidaritet. Han har også mye erfaring med å holde foredrag, workshops, delta i panelsamtaler og være ordstyrer. Før Minotenk har han jobbet på Fontenehuset og på UngInfo.
Coker har i flere år skrevet for Samora og Utrop. Philip har fokusert mye på historiens relevans for hvordan dagens samfunn er formet, og ikke minst på forholdet mellom idrett og rasisme. 

 

Tilbake