Pressemelding: Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

15

MARS, 2018

HL-senteret lanserte i desember 2017 en rapport om det norske samfunnets holdninger til jøder og muslimer i Norge. Rapporten avdekket at sterkt negative stereotypier om muslimer er utbredt. Blant annet sier 27,8 prosent av respondentene at de føler motvilje mot muslimer, og 19,6 prosent ville mislikt å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen.

Dette er tall som gir grunn til stor bekymring og er årsaken til at Minotenk har tatt initiativ til en handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger. Vi har nedsatt et utvalg bestående av forskere, eksperter på diskriminering og rasisme, representanter for muslimske organisasjoner og andre kvalifiserte personer.

Minotenk har lenge etterlyst en slik handlingsplan, og vi er ikke alene. Muslimfiendtlige holdninger i befolkningen har nådd et såpass stort og alvorlig omfang at det er nødvendig å iverksette flere tiltak. Utvalget vil også ta opp hvordan vi kan arbeide mot antisemittiske holdninger i muslimske miljøer, samt tiltak som kan forebygge polarisering og økende avstand mellom ulike grupper i samfunnet. Fenomenene er ofte beslektet.

I tillegg til å identifisere tiltak mot muslimfiendtlige holdninger, er målet å skape politisk oppslutning rundt en slik handlingsplan slik at innsatsen også kan iverksettes med støtte fra myndighetene. Samtidig vil vi arbeide for at handlingsplanen skal ha bred oppslutning i sivilsamfunnet, og at den kan veilede ulike aktører til selv å gjennomføre tiltak mot muslimfiendtlige holdninger.

Vi mener at bevisstgjøring og større kunnskap om utbredelsen av muslimfiendtlige holdninger, er nødvendig for å forebygge økt hatkriminalitet, trakassering og diskriminering av muslimer og antatte muslimer. Den generelle satsning mot rasisme, antisemittisme og hatefulle ytringer er viktig, men vi mener det også er nødvendig med spesifikk kunnskap om hva muslimfiendtlige holdninger er, hvordan det bør håndteres, og hvordan det oppleves og ikke minst forebygges.

For å lese en lenger begrunnelse for behovet for en slik handlingsplan, se daglig leder Linda Noor sin artikkel i Dagsavisen.

 

Utvalgets arbeid vil være ferdig i løpet av høsten 2018.

Utvalget består av: Shoaib Sultan, Kari Vogt, Amina Selimovic, Anne Sender, Basim Ghozlan, Mohamed Abdi, Lars Gule, Torkel Brekke, Sindre Bangstad, Sharam Shaygani, Faruk Terzic, Ali Chishti, Arslan Mohammed, Cora Alexa Døving, Chro Borhan, Muniba Ahmad, Bushra Ishaq, Ingvild Endestad, Knut Vikør, Are Saastad, Sven Tore Kloster, Sofia Rana, Usman Rana, Susanne Demou Øvergård, Waqas Sarwar.

—–

Fra HL-senteret sin rapport om antisemittisme og muslimfiendtlighet:

  • 34,1% av befolkningen har utbredte fordommer mot muslimer
  • 48% er enige i at muslimene selv har skyld økt muslimhets
  • 42% mener muslimer ikke vil integreres i det norske samfunnet
  • 39% mener at muslimer er en trussel for norsk kultur
  • 36% mener muslimer ikke passer inn i et vestlig moderne samfunn
  • 31% tror muslimene vil ta over Europa
  • 27,8% føler motvilje overfor muslimer
  • 19,6% ville mislikt å ha en muslim som nabo eller i vennekretsen
  • 10% mener at i lys av de seneste terrorangrepene, utført av muslimer, kan trakassering og vold mot muslimer rettferdiggjøres

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt