«Religion, samliv, stereotypier og seksualitet»

07

NOVEMBER, 2018

Dette var noen av stikkordene for denne månedens Kjære bror arrangement. Denne gang på Deichman Majorstua.

 

Kjønnsroller, seksualitet og religion skaper et krysspress, som ofte kan begrense unges frihet. Få kjenner kanskje bedre til dette enn skeive med religiøs bakgrunn.

Minoritetsmannen blir tillagt mange generaliserende karakteristikker, han blir ofte påminnet om hvordan stigmaet om hans overmachofiserte vesen er en trussel mot vestlige verdier som likestilling og frihet. Og kanskje er det nettopp denne fortellingen som skaper fordommer og generaliseringer, både om hvordan det er å være muslim og skeiv, og hvordan muslimer er i møte med skeive?

Høsten 2016 sto NRK-kjendis Noman Mubashir frem som homofil, i kjølvannet av kong Haralds rørende og inkluderende tale på kongeparets hagefest det samme året. Mubashir har fått mye ros for åpenheten sin, og for at han har delt sine vanskelige erfaringer med å vokse opp som homofil i et muslimsk miljø.

Våren 2018 ble organisasjonen Salam stiftet av Thee-Yezen Al-Obaide, organisasjonen har allerede markert seg som en viktig aktør på LHBTI-feltet med sin antirasistiske og inkluderende fremtoning i offentligheten. Thee, har i mange år vært engasjert i dialog med moskeer, og LHBTI-miljøer.

Daniel Abimael Skjerve Wensell ble født i Andesfjellene, og er adoptert. Hvordan hadde livet sett ut om han hadde vokst opp blant aymara-indianerne, i et land hvor også kristendommen står sterkt? Han sier at flere adopterte han vet om, har vokst opp i svært kristne familier, og at han like godt kunne havnet der. Hvor tilfeldig er livet, og hvordan former dette hans identitet i Norge? Kanskje må han en gang i fremtiden også komme ut av skapet ovenfor familien i Peru, og vil han da bli akseptert, sett i lys av deres kultur og religion?

Vi diskuterte alvorlig begrensning av frihet i religiøse miljøer, om hvordan det å være skeiv er fortsatt utfordrende sett fra et religiøst ståsted, og hvordan seksualitet og samliv kontrolleres av foreldre, storsamfunnet, religiøse institusjoner, og kanskje selv venner. Hvem kontrollerer, hvordan utøves kontrollen, og er den negative sosiale kontrollen i muslimske miljøer annerledes enn det som foregår i andre religiøse institusjoner? Hvordan skapes harmonien mellom identitet og teologi? Hvor ligger utfordringene? Hva gjør politikerne på feltet? Og hvordan kan vi jobbe med temaene videre i Norge? Er det slik at et overfokus på minoritetsmiljøene neglisjerer de reelle utfordringene vi har med dette i Norge? Er det kanskje slik at vi glemmer at homofobien er utbredt på andre steder enn kun i de muslimske miljøene?

Panelet bestod av: Thee Yezen-Al Obaide, Noman Mubashir og Daniel Abimael Skjerve Wensell.

Samtalen ble ledet av: Umar Ashraf, medredaktør av antologien Kjære bror

Dette er det fjerde arrangementet i en debattserie som går over fem samlinger på lokale Deichman-filialer i Oslo. Debattserien er et samarbeid mellom Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank, og Deichman Hovedbiblioteket med de lokale bibliotekene (Tøyen, Majorstua, Holmlia, Furuset og Stovner). For dette arrangementet er LHBTI-organisasjonen Salam også en samarbeidspartner.

Gjennom debattserien turnerer forfatterne bak antologien «Kjære bror» sammen med andre stemmer, for å diskutere forskjellige samfunnsutfordringer som; skam, ære, negativ sosial kontroll, identitet, religion og kultur, tilhørighet og inkludering.

Dette arrangementet var et samarbeid mellom Minotenk og Salam.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen