Minotenk-skolen 2016 – To Aspire Peace

22
AUGUST, 2016
Minotenk spesialdesignet 2015/2016 et program for samfunnsengasjerte unge voksne mellom 18 og 25 år som er interessert i menneskerettighetsspørsmål og fredsfremmende samfunnsarbeid. Gruppen besto av 20 unge voksne som deltar på månedlige samlinger gjennom ett år.
Vi kalte kurset SELMA, som er arabisk og betyr fredfull, og veier til fred vil være nøkkelordet gjennom hele kurset. Hvordan får man et fredelig samfunn, en mer fredelig verden, og ikke minst hvordan finner vi fred med oss selv.

Gjennom kurset dro vi på ekskursjoner og deltok i månedlige seminarer og workshops. Deltagerne lærte om demokratiske utfordringer, konfliktløsning, skriveteknikk, hvordan man deltar i den offentlige debatten, nettverksbygging, mediehåndtering og internasjonal aktivisme fra de fremste på sine felt.

Deltakerne fikk diplom og dokumentasjon på kursinnhold.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss