Stillingsutlysning: Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver

23

JANUAR, 2018

Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver i Minotenk

Deltidsstilling 50%.

Minotenk ble dannet i 2008 og er en minoritetspolitisk tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter, og tilstedeværelse og deltakelse i det offentlige rom. Minotenk mener åpen og ærlig dialog er et viktig verktøy til større innsikt og forståelse mellom minoriteter og majoritet. Våre arbeidsmetoder er deltakelse i den offentlige debatten, utarbeidelse av pamfletter og bøker, foredrag, dialogmøter og generelt opplysningsarbeid. Vi blir til stadighet brukt som kunnskapsbase på feltene integrering, radikalisering og det flerkulturelle Norge.

Vi er partipolitisk og religiøst uavhengige og vår ideologiske platformer er FNs menneskerettigheter. Vi har hatt et utstrakt fokus på likestilling, mangfold og gjensidig respekt for egne og andres verdier. Les mer om oss her.

 

Stillingsbeskrivelse

Arbeidet vil innebære å identifisere hvilken tematikk og aktuelle saker som dominerer nyhetsbilde og samfunnsdebatten og deretter kunne respondere gjennom utspill til mediene, utarbeidelse av kronikker og politiske notater.

Den ansatte skal holde seg oppdatert på feltene integrering og det flerkulturelle Norge gjennom å følge med på nyeste forskning, den politiske debatten, så vel som hva som rører seg på sosiale medier og som er relevant for våre målgrupper. Kontinuerlig overvåking og oppfølging av mediene står dermed sentralt i arbeidet. Arbeidet skal speile Minotenk sine verdier og holdninger til integrering og det flerkulturelle Norge.

Den ansatte må også delta i debatter og panelsamtaler om temaer som er relevant for Minotenk sitt arbeid.

Stillingen innebærer en del arbeid på egenhånd og du må derfor være en selvstendig person som tar eget initiativ og er selvgående.

Ellers må du:

 • Delta i relevante fora og bygge nettverk på feltet
 • Drive politisk påvirkningsarbeid innen innvandrings- og integreringsfeltet
 • Bidra aktivt i det generelle kommunikasjonsarbeidet

Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

 

Omfang

50% med mulighet for utvidelse avhengig av den aktuelle søkerens kompetanse og kapasitet.

Varighet ut 2018, med mulighet for forlengelse.

 

Egenskaper

 • Du må være selvstendig og initiativrik
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige evner
 • Du er utadvendt slik at du kan opptre i offentligheten gjennom medier og i debatter på en konstruktiv måte
 • Du må være opptatt av faglighet og akademisk etterprøvbarhet

 

Utdanning/ kvalifikasjoner

 • Høgskole/universitet – bachelor/master
 • Statsvitenskap, kommunikasjon, eller annet relevant
 • Det vektlegges erfaring fra lignende arbeid
 • Personlig egnethet vil være avgjørende.

 

Søknad merkes «Søknad rådgiver» og sendes som vedlegg til ellen@minotenk.no

 

Kontaktperson: Ellen Reiss, seniorrådgiver

Søknadsfrist: 21.02.18

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Ideelle organisasjoner

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo

Lønn: Etter avtale

Stillingsfunksjon: Politisk rådgiver, kommunikasjonsansvarlig, PR og mediehåndtering.

 

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt