Tony Sandset

er ansatt som forsker ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Der jobber han til vanlig med tematikk rundt bærekraftige helse og med et spesielt fokus på tematikk rundt minoriteters tilgang til helse, rettferdighet i helse, og helseulikhet. Han er veldig interessert i hvordan sosial ulikhet fører til helseulikhet og hvordan vi kan få mer rettferdig og bærekraftig helsesystemer og helsepolitikk både nasjonalt og globalt. Sandset er også leder for Medisinsk fakultets Likestilling og mangfoldsutvalg og har en sterk interesse for mangfolds-tematikk innenfor både helse, utdanning, og i samfunnet generelt. Han har forsket på mange forskjellige tematikker som angår mangfold og etnisitet inkludert spørsmål rundt identitet, rasisme, helseulikhet og da spesielt innenfor seksuell helse og HIV/AIDS. 

Tilbake