«Innvandrergutt»

4. desember er det klart for siste runde meg Kjære bror. Hvordan er det å vokse opp når du heter Mohamed eller Jamal? Hvilke utfordringer møter guttene med minoritetsbakgrunn? Mediene kryr av temaer som islam og terror, æresdrap, brødre som passer på sine søstre, innvandring, og rus- og gjengkriminalitet i Oslo sør og øst. Det […]

Økte bevilgninger fra 2019!

Vi er veldig glade og takknemlige for at vi får økt bevilgning fra neste år. Vi i Minotenk er klare for å intensivere innsatsen, med blant annet flere spennende bokprosjekter, distribusjon av skolemateriell, handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger, styrking av demokratisk deltakelse blant unge og masse mer! To bokutgivelser vil allerede komme første halvdel av 2019. […]

«Religion, samliv, stereotypier og seksualitet»

Dette var noen av stikkordene for denne månedens Kjære bror arrangement. Denne gang på Deichman Majorstua. Kjønnsroller, seksualitet og religion skaper et krysspress, som ofte kan begrense unges frihet. Få kjenner kanskje bedre til dette enn skeive med religiøs bakgrunn. Minoritetsmannen blir tillagt mange generaliserende karakteristikker, han blir ofte påminnet om hvordan stigmaet om hans […]

Minotenk-skolen 2018!

En fantastisk kurshelg om media, makt og mangfold er for i år avsluttet. Vi har møtt en kunnskapsrik og engasjert gjeng – mennesker vi vet vil sette sine spor i mediene og andre arenaer i samfunnet fremover. Deltakerne på kurshelger har gjennomgått følgende foredrag og workshops: Kronikkurs, med Erik Tornes, debattredaktør i Aftenposten Foredrag om ytringskultur […]

Invitasjon til parlamentspresidentsmøte i anledning Nordisk råd

30. oktober og i anledning at Nordisk råd var samlet i Oslo, avholdt Stortinspresident Tone Wilhelmsen Trøen et arrangert for sine kollegaer i de nordiske landene. Temaet var politisk tillit, med utgangspunkt i Nordisk råd sin rapport «Tillit – Det nordiska guldet». Daniel Abimael fra Minotenk var invitert til å holde et innlegg, og la […]

Den nasjonale radikaliseringskonferansen

Vi var så heldige å få presentere boken Radikalisering: fenomen og forebygging på Regjeringens Nasjonale radikaliseringskonferanse.  Det stod mange spennende innlegg på agendaen, blant annet et fra Professor Ivarsflaten ved institutt for Sammenlikenden Politikk (UiB) om høyreekstremisme, muslimfiendtlighet og den generelle befolkningens holdninger til muslimer. Vi drar hjem igjen med ny kunnskap, og takker for […]

Flere tar til orde for en handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

22. oktober var daglig leder Linda Noor hos Studio 2 (NRK P2), hvor temaet var «tiltak mot islamofobi?». Bakgrunnen var forskningsrapporten «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier» fra Politihøgskolen, av Tore Bjørgo (red.), Cora Alexa Døving, Terje Emberland, Ingvild Magnæs Gjelsvik og Birgitte P. Haanshus. I en kronikk hos Forskning.no redegjorde Bjørgo for noen […]

«Gutter som loker, og jenter som gjør lekser»

17. oktober var det igjen klart for nytt «Kjære bror»- arrangement, denne gang på Furuset Bibliotek og aktivitetshus. Forskjellsbehandlingen mellom gutter og jenter skjer fortsatt. Det starter i en tidlig alder. I hjemmet, i barnehagen og skolen, i fritids- og aktivitetstilbudene, i skolerådgivningstjenesten, det skjer på mange arenaer. I forordet til antologien «Kjære bror» skriver […]

Muslimfiendtlige holdninger i Norge

Pamfletten Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang, ble i går lansert i Fritt ord sine lokaler. Vi presenterte arbeidet med handlingsplanen, og fikk innledninger fra Alexa Døving fra HL-senteret og Anne Sender fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Pamfletten kan lastes ned her. Har du innspill på tiltak til handlingsplanen? Eller ønsker du å […]

Kronikk: «Kvinner som misbruker menn», Dagsavisen 11. oktober 2018

Kvinner som misbruker menn – Gjelder ikke metoo for unge, mannlige asylsøkere? Daglig leder, Linda Noor 22. september kunne vi lese en rystende avsløring i VG: unge menn på asylmottak føler seg utnyttet og presset til seksuelle forhold. Ekstra ille er det at presset utøves av kvinner som jobber som frivillige for å hjelpe de […]

Verdensdagen for psykisk helse – Stovner videregående skole

I anledning verdensdagen for psykisk helse holdt vi stand på Stovner videregående skole, hvor vi blant annet snakket med elevene om psykisk helse og hvilke tilbud de måtte ønske seg. Vi spurte spesielt etter hva elevene tenker om gutter og psykisk helse. Mange la vekt på at de gjerne ønsket et bredere og helhetlig tilbud, […]

Innspill til ny folkehelsemelding i 2019 – psykisk helse og «minoritetsmenn»

3. september ble det avholdt innspillsmøte i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, ledet av eldre- og folkhelseminister, Åse Michaelsen (Frp). Minotenk var tilstedte i salen, og har i ettertid sendt inn et skriftlig innspill til departementet. Vi har denne gangen valgt å fokusere psykisk helse blant minoritetsmenn, som vi mener til nå har fått for […]

Minotenk-skolen 2018: Media, makt og mangfold

Mediene har makt. Makt til å sette saker på agendaen og å slippe til stemmer i det offentlige ordskiftet. Derfor må de utfordres når representasjonen av mennesker med minoritetsbakgrunn i mediene er for lav. Det være seg som kronikkforfattere eller som kilder i nyhetssaker. Mangel på mangfold i mediene er et demokratisk problem som vi […]

:moment Fredrikstad

Fredrikstad kommune har tatt initiativ til et workshopløp for ungdommer i Fredrikstad, og har invitert Minotenk med på laget. Vi ønsker å invitere unge, engasjerte mennesker mellom 14 og 20 år til syv samlinger for å lære å filosofere, argumentere og utvikle kritisk tenkning. Gjennom samlingene vil dyktige foredragsholdere og influencere lære deg å analysere […]

Radikalisering – fenomen og forebygging inn på innkjøpsordningen

Vi er svært stolte og glade for at vår siste bok «Radikalisering – fenomen og forebygging» har kommet gjennom nåløyet til Kulturrådets innkjøpsordning, og vil bli kjøpt inn og distribuert til alle norske folke- og skolebibliotek. Tusen hjertelig takk til alle de fantastiske bidragsyterne, og en spesielt stor takk til redaktørene Ellen Reiss og Linda […]

Foredrag hos Kriminalomsorgens undervisningssenter

Vi setter stor pris på invitasjonen fra Kriminalomsorgens undervisningssenter om å presentere boken Radikalisering – fenomen og forebygging for fengslenes radikaliseringskoordinatorer. Vi holdt også foredrag om kvinner og ekstremisme, og reintegrering og familiestøtte til hjemvendte fremmedkrigere. Takk for oss! Ønsker du å få boken presentert for dine kollegaer, eller ønsker du andre foredrag fra oss? […]

Boklansering av Radikalisering – fenomen og forebygging

Det var en fantastisk lansering av boken «Radikalisering – fenomen og forebygging» i går, og vi vil takke alle som stilte opp i panel, alle som tok seg tiden til å lytte til de kloke paneldeltagerne, og så klart alle som har bidratt til å realisere boken (se flere bilder i albumet: https://www.facebook.com/media/set/… ). PROGRAM: […]

Minotenk under Arendalsuka

Møt oss under Arendalsuka! Minotenk deltar på følgende, svært interessante, arrangementer denne uken:   Onsdag 15. august: Integrasjon og utenforskap: forskning vs litteratur – Styreleder Navjot Sandhu leder samtale mellom Zeshan Shakar og Jon Horgen Friberg. Zeshan Shakar har blant annet mottatt Tarjei Vesaas’ debutantpris for romanen Tante Ulrikkes vei. I boka møter vi Mo […]

Kjære bror diskuterer: Patriarkatet og den trange mannsrollen 3. september 2018

Minotenk arrangerer debatt på Deichman Holmlia Hva er patriarkatet, og hvordan rammer den trange kjønnsroller? I lang tid har vi snakket om hvordan patriarkatets ofre er kvinner. Det er selvsagt riktig, og viktig. Men er det slik at menn også rammes av strukturene som en slik kultur opprettholder? Hvilke utfordringer har gutter og unge menn […]

Kronikk: Hvem er Amundsens «muslimske land»?, Verdidebatt 2. august 2018

Innlegget ble publisert på verdidebatt (2. august 2018) og søker å se på hva som ligger i ulik begrepsbruk omkring ulike land, styresett og befolkningen religiøse tilhørighet. Ikke minst gjøres dette ved delvis å rette søkelyset på en minoritet i Norge som i stor grad består av kristne. Denne gruppen er vår fjerde største innvandrergruppe med […]

Engasjerende ungdom på sommerleir! – Julie Ræstad Owe

27. juli var nestleder Julie Ræstad Owe invitert på Humanistisk Ungdom sin sommerleir på Gulsrud Leirsted. Årets tema var «Fremtiden»: Hvordan vil fremtiden se ut? Er vi utslettet av atomkrig eller resistente bakterier? Har teknologi gjort oss udødelige? Har roboter overtatt? Og viktigst; går vi tom for sjokolade på grunn av klimaendringer? Vår nestleder hadde […]

Kronikk: «Det usynlige glasstaket», Dagsavisen 19. juli 2018

Det usynlige glasstaket – Kun én leder i de statseide bedriftene har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Daglig leder, Linda Noor 20. juni gikk oppstartskonferansen for regjeringens inkluderingsdugnad av stabelen, et betimelig initiativ for å få flere inn i jobb, med særlig fokus på de med nedsatt funksjonsevne og ”hull i CV-en”. Men her trengs det også et […]