Innlegg på Stortinget Veileder: øvelser til iLove-boken #blacklivesmatter Workshop med Skeiv Verden Boklansering: iLove – Identitet og kjærlighet

Minotenk.no har blitt hacket

Siden vår har dessverre blitt hacket og mye av innholdet på siden er ødelagt.

Vi jobber med saken.

Les mer...

Minotenk invitert til møte med Obama i FN

bilde[4]I februar 2015 deltok daglig leder i Minotenk, Linda Noor, på den internasjonale konferansen i Det Hvite Hus for aktører i sivilsamfunnet som jobber med CVE – Countering Violent Extremism.  Noor holdt også innlegg om viktigheten av å ta ungdom på alvor i kampen mot ekstremisme under toppmøtet hos US State Department. Kvinners posisjoner i ekstremistiske grupper og sosiale mediers rolle ble diskutert spesielt.

Minotenk, ved Linda Noor, er invitert til et oppfølgende toppmøte i slutten av september, ledet av President Barack Obama i FNs hovedkvarter. Hun skal også delta på Global Youth Summit Against Violent Extremism, som samler engasjerte unge fra hele verden, samt Strong Cities Network Launch.

Deltakerne vil denne gangen blant annet diskutere FNs sikkerhetsråds resolusjon (UNSCR) 2178, som ble vedtatt i september i fjor, for å møte utfordringen knyttet til det globale fremmedkrigerfenomentet. Det vil vektlegges å fremme internasjonalt samarbeid og informasjonsdeling for å motvirke utbredelse av voldelig ekstremisme.

 

Det Hvite Hus

Paneldebatt i Det Hvite Hus

Les mer...

Minotenk er opptatt av å styrke fellesskolen, slik at vi får optimale flerkulturelle læringsmiljøer for alle

Foto: Erlend Berge

Foto: Erlend Berge


Trykk på lenken for å lese intervjuet med daglig leder Linda Noor i avisen Vårt Land

Les mer...

La oss gi fordommer en ny jobb

Les mer...

Homofiles rettigheter er menneskerettigheter

Les mer...

Møte med parliamentspresidenten i Europarådet

  1. juli hadde Minotenk møte med parliamentspresident Anne Brasseur i Europarådet, sammen med bl.a. Amnesty og NRC. Brasseur har tatt til orde for å gjøre 22. juli til en europeisk minnedag for ofre for hatkriminalitet. Vi snakket om hvor viktig det er å få myndighetene til å ta hatytringer og antidemokratiske krefter på alvor i dagens Europa, samt andre mennskerettighetsutfordringer vi står ovenfor. Flyktningkatastrofen i Syria og ytringsfrihetens kår ble diskutert spesielt.

BrasseurAnne

Les mer...

Innlegg på Stortinget

Innlegg på Stortinget

Hadja Tajik (Nestleder i Arbeiderpartiet og leder av Stortingets justiskomite) inviterte prosjektkoordinator Ellen Reiss til Stortinget for å fortelle om Minotenk sitt iLove-prosjekt på en minikonferanse om sosial kontroll.

 

 

 

Deltagere:

Anja Bredal (Institutt for samfunnsforskning) – Sosial kontroll som samfunnsproblem – hva vet vi og hvordan forstår vi det?

Anne Marte Stifjeld (Røde kors) – Erfaringer fra Røde Kors kontakttelefon for tvangsekteskap/kjønnslemlestelse

Sylo Taraku (LIM) – Erfaringer om krysspress – eksempler fra nettverket

Ingunn Marie Eriksen (NOVA) – Moralpoliti i klassen

Ellen_kort_hår_SMALL

Les mer...

Internasjonal konferanse om fremmedkrigere

Daglig leder, Linda Noor, sender hilsen fra Abu Dhabi

Foto: Hedayah

Foto: Hedayah

Da er en tre-dagers intensiv og veldig lærerik internasjonal konferanse/workshop om fremmedkrigere overstått. Jeg har holdt foredrag om Minotenk sitt arbeid og snakket om utfordringene med å ta den ideologiske kampen mot ISIS og deres likesinnede når det offentlige rommet i Europa preges av stadig mer muslimhat og konspiratoriske holdninger. Det virkelig oppløftende her nede er å møte de fantastiske representantene fra den muslimske verden, som risikerer livet for å åpent kjempe mot de totalitære og ekstreme kreftene i deres hjemland. De fortjener mye mer støtte og oppmerksomhet!

Les mer...

– Islam Nets Qureshi gir liv til den islamofobe fløyen

– Islam Nets Qureshi gir liv til den islamofobe fløyen

[sakset fra Aftenposten]
Linda Noor (tidligere Alzaghari) er leder i Minotenk, og mener Islam Net i realiteteten har en svakere posisjon nå enn for fire-fem år siden.
– Det er klart at Islam Net fylte et behov for moderne forelesninger om islam. På den tiden Islam Net kom, var moskemiljøene dominert av foreldregenerasjonen. Islam Net utmerket seg som profesjonelle, flinke til å mobilisere og markedsføre seg og bruke populære virkemidler, sier Linda Noor.
I dag blir Islam Net mye harselert med i muslimske miljøer, ifølge henne.
– Det er fordi de går for langt, og går rett på temaer som virker veldig skremmende på mange unge. Det er et stort mangfold blant unge, norske muslimer, og trangen til å vise det offentlig har til dels har kommet som en reaksjon på Islam Net, men også Profetens Ummah. For eksempel initiativet til Fredens Ring eller bloggkollektivet Minareten er eksempler på folk som forsøker å gi et annet bilde av islam i Norge enn det som er rådende, sier Noor.
– Blir erklært hykler eller fiende

Noor sier at en del av appellen til Islam Net er at de går rett inn i kontroversielle temaer som ofte blir brakt opp av islamskeptiske stemmer.
– Det har gjort at det blant unge nok er en større tendens til å diskutere disse tingene enn tidligere. Det har ikke vært kultur for å snakke eksplisitt om for eksempel dødsstraffene, og du finner neppe en imam i Norge som snakker om steining, sier Noor.
Ifølge henne er det langt vanligere å ta klar avstand til Islam Net nå enn da organisasjonen slo seg opp for noen år siden. Hun mener noe av det farlige med Islam Net er at de selv promoterer en form for islam som har lite rom for diskusjon og uenighet.
– Med en gang man er uenige i deres utlegninger, blir man erklært hykler eller fiende. Det har vært helt nytt i Norge, for selv om det er mye konservative meninger i moskeene er det også toleranse, og en viss takhøyde for diskusjon, sier Noor.
Når Qureshi mener at Islam Net «har de samme verdiene som de etablerte moskémiljøene», og at forskjellen ligger i at moskeene er mer bundet, mener Noor det er veldig typisk for Qureshis retorikk.
– Det er jo påstander som gir liv til den islamofobe fløyen i Norge. Det er veldig mange som er kritiske til Islam Net, og mener de setter islam i et dårlig lys. Islam Net kan også bidra til å ødelegge en del av det dialogarbeidet vi har kommet ganske langt på i Norge. Når det er sagt, er det riktig at noen moskeer i Norge har noe av det samme tankegodset. Men en stor forskjell er at de ikke har noen som helst interesse av å offentlig promotere den type tenkning Islam Net står for, sier Noor.
– Ser bort fra noe av budskapet

Hun mener det i realiteten er svært få i Norge som fullt og holdent praktiserer salafistisk islam, selv om det kan komme mange på Islam Nets konferanser.
– Det er jo en form for happenings, og en stor sosial samling. Mitt inntrykk er at mange av deltagerne kommer på grunn av dette, samt at de har et ønske om å leve mer praktiserende enn det faktisk gjør, og så ser de litt bort fra noe av de budskapene som formidles og vektlegger den gode stemningen og samholdsfølelsen som blir ekstra viktig for unge muslimer som føler seg konstant satt under kritisk søkelys fra samfunnet, sier Noor.
– Må ha ideologisk kartlegging

Hege Storhaug i islamkritiske Human Rights Service har i flere år advart mot det hun kaller hatpredikanter, som innbefatter flere av dem Islam Net har invitert.
Hun mener de er med på å skyve ungdommen bort fra det norske samfunnet og verdigrunnlaget vårt som er basert på menneskerettighetene.
– De læres opp til å ta avstand fra menneskeskapte lover og oppfordres til å jobbe for å innføre sharia på ulike områder i Norge, sier hun.
Storhaug mener det er helt nødvendig med en ideologisk kartlegging av alle moskeene i Norge. Hvis de er trofaste mot sharialovene, mener hun de må behandles som politiske organisasjoner og derfor ikke motta offentlige midler som trossamfunn.
Storhaug sier at omtale av hva som er halal-haram – tillatt og forbudt i islam – tidligere dreide seg mest om mat og drikke.
– Nå har dette spredd seg til sosial omgang. Et eksempel er når en mannlig lege ikke kan håndhilse på en kvinnelig pasient, sier Storhaug.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Islam-Nets-Qureshi-gir-liv-til-den-islamofobe-floyen–8048193.html

Les mer...

Veileder: øvelser til iLove-boken

Veileder: øvelser til iLove-boken

I veilederen står det en del tips og øvelser (workshops) knyttet til tekstene i iLove – identitet og kjærlighet. Tekstene handler om om identitet, normer, kjønnsroller og valgfrihet. Hvis du jobber med ungdom og er interessert i å få tilsendt et klassesett av boken + veilederen, så send en e-post til ellen@minotenk.no. Eller også om du har lyst til at Minotenk skal komme å veilede dere, eller holde workshop med ungdommer. Les mer på nettsiden du finner i fanen over. 

  

Les mer...