Søk på Minotenk-skolen 2017

Minotenk inviterer samfunnsengasjerte unge voksne til å delta på Minotenk-skolen 2017 Er du mellom 18 og 28 år, glad i å skrive, debattere og er interessert i menneskerettighetsspørsmål, demokrati og samfunnsdeltagelse, så har du nå muligheten til å styrke dine egenskaper i et nettverk sammen med andre unge. Gjennom kurset skal vi ha samlinger med […]

Hanan Abdelrahman kåret til landets beste mattelærer

Tidligere i år nominerte Minotenk Hanan Abdelrahman til årets Holmboe-pris og mandag 22. mai vil Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overrekke prisen til Abdelrahman. Vi nominerte Hanan Abdelrahman fordi hun er en pioner, både som mattelærer med ekstraordinær lidenskap for å motivere til læringsglede og interesse for matematikkfaget, men fordi hun bryter stereotypiene kvinner med innvandrerbakgrunn ofte […]

Minotenk gir innspill til ny kulturmelding

3 mai inviterte Kulturdepartementet til oppstartskonferanse for arbeidet med ny kulturmelding Regjeringen har satt i gang arbeidet med den første kulturmeldingen på 14 år. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Siden forrige kulturmelding har det funnet sted store forandringer i Norge: teknologiske, demografiske og samfunnsøkonomiske. Minotenk […]

Minotenk på Verdibørsen P2

Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn og Øyvind Kobberud, forsker ved HL-senteret diskuterer begrepene og utbredelsen av antisemittisme og islamofobi:

Foredrag for Humanistforbundet

Daglig leder Linda Noor å startet dagen hos Humanistforbundet i panelsamtale med Dag Hareide om humanisme på tvers av religiøs og kulturell bakgrunn. Hun presenterte også Minotenk-boken «Islamsk humanisme».

Dialogmøte: «Innvandrermannen» – image og myter

Balraj Singh, Umar Ashraf, Abdullah Alsabeehg og Abdirahman Mohamed stilte til dialogmøte om «innvandrermannen». Så mye fordommer og så mange myter er knyttet til menn med innvandrerbakgrunn. Barnebarn av arbeidere fra Pakistan lever fortsatt med stempel som innvandrer, og ”innvandrer” er for mange blitt synonymt med ”problem”. Mediesaker knytter menn med innvandrerbakgrunn til undertrykking, vold og kriminalitet. Har minoritetsmenn rett […]

MOTløft-seminar

Minotenk er glade for å bidra til Motløft-prosjektet i Sarpsborg og Halden. Prosjektet handler om å øke kunnskap, gi kompetanse og samarbeide på tvers av etater for å skape trygge lokalsamfunn, sammen med politiet, og gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Miniseminar: Fake history – vår tids verdensbilder og historie

Man sier at seierherrene skriver historien. Det er den historien vi lærer om på skolen og universitetet, og det er den historien som former vår forståelse av oss selv, vår fortid og vår fremtid. Men det betyr også at det finnes en alternativ historiefortelling. En som inkluderer perspektiver som tidligere har blitt oversett, eller som […]

Foredrag på MOTløft-konferansen

Daglig leder, Linda Noor, holdt foredrag om ekstremisme på MOTløft-konferansen i Sarpsborg. I salen satt det over 300 ansatte i førstelinjetjenesten og politiet i Sarpsborg og Halden. Les mer om konferansen og MOTløft-satsningen her.

More