Veileder: øvelser til iLove-boken #blacklivesmatter Workshop med Skeiv Verden Boklansering: iLove – Identitet og kjærlighet

Veileder: øvelser til iLove-boken

Veileder: øvelser til iLove-boken

I veilederen står det en del tips og øvelser (workshops) knyttet til tekstene i iLove – identitet og kjærlighet. Tekstene handler om om identitet, normer, kjønnsroller og valgfrihet. Hvis du jobber med ungdom og er interessert i å få tilsendt et klassesett av boken + veilederen, så send en e-post til ellen@minotenk.no. Eller også om du har lyst til at Minotenk skal komme å veilede dere, eller holde workshop med ungdommer. Les mer på nettsiden du finner i fanen over. 

  

Les mer...

#blacklivesmatter

#blacklivesmatter

Skeiv Verden & Minotenk sends our love to Baltimore

Les mer...

IMDi med ny rapport

IMDi med ny rapport

I morgen kommenterer bl.a. daglig leder Linda Noor funnene i IMDis nye rapport om diskriminering, tro og integrering i ulike innvandrergrupper.

Lansering på IMDi

Les mer...

Workshop med Skeiv Verden

Workshop med Skeiv Verden

Skeiv Verden og Minotenk har invitert den kjente amerikansne aktivisten Beth Zemsky til å holde halvdagssemiar om hvordan vi kan finne langsiktige strategier i vår felles kamp mot diskriminering og for likeverd. En rekke ulike organisasjoner deltar, som jobber for et bredt spekter av saker innen mangfold.

Les mer...

Aldri igjen

Aldri igjen

Som samfunn kan vi aldri beskytte oss fullt og helt mot terror og vold, men vi kan kollektivt forplikte oss til å forsvare hverandre fra urettferdigheter, intoleranse,  mobbing og rasisme. Vi kan forplikte oss til å fremme menneskerettighetene og vi kan ta til motmæle mot de som hetser enkeltpersoner eller grupper, og prøver å kvele en åpen debatt. Vi må skape trygghet. Frykt er det mangfoldige samfunnets største fiende.

Som samfunn må vi sørge for at det er plass for alle uansett hudfarge, seksuell legning, religion og politisk overbevisning. Vi må innrømme andre de rettighetene og frihetene som vi ønsker for oss selv. Vi må utvikle en sunn og mer virkelighetsnær kultur på sosiale medier, slik at vi oppfører oss på nett slik vi ville oppført oss mot hverandre IRL – in real life. Mange sosialiserer mere på nett enn noe annet sted. Nettvett må læres fra barnehagen.

Vi må forplikte oss som borgere i samfunnet til å løfte sammen og bære Norge fremover – på våre felles skuldre. Enten man har et familietre som går generasjoner tilbake i tid eller nylig har kommet til landet så må vi sørge for at alle føler seg hjemme og arver viljen til å bære demokratiet og friheten vår videre.

På et politisk plan, støtter Minotenk Antirasistisk Senters etterlysning av mer kompetanse og forskning på ideologien og tankene som førte til terroren 22. juli. Norge har alle muligheter til å bli et foregangsland i arbeidet mot global ekstremisme. Fremveksten av ekstremisme i Europa, USA og Midtøsten vil også påvirke oss og vår fremtid.

Det aller viktigste er at vi i hverdagen er modige nok til å se hverandre i øynene og snakke sammen på tross av våre ulikheter. Vi må tolerere hverandre som medmennesker, selv om vi kan mislike hverandres livssyn og levemåter. Det er finnes ikke noe godt alternativ til å prate sammen, så vi kommer ingen vei utenom dialogen. Vi må tørre å utfordre oss selv og ikke unngå betente spørsmål fordi de er ubehagelige. Da vil ytterkantene få definisjonsmakten og legge premisser som vil være vanskelige å snu når de først har etablert seg.

Er det noe vi har lært av 22. juli, så er det at vi aldri kan være godt nok forberedt på at også det verst tenkelige kan skje her. Ord kan gå over i handling.  Hatet som vi ser på nettet,  kan manifesitere seg i kuler og bomber. Det er opp til hver enkelt av oss å ta ansvar for at noe slik aldri rammer oss igjen.

Les mer...

Boklansering: iLove – Identitet og kjærlighet

Boklansering: iLove – Identitet og kjærlighet

Det er en stor glede å invitere til boklansering av Minotenk sin første bok: iLove – Identitet og kjærlighet

Forside_iLove
 
Tid: Søndag 19. januar kl. 17.00-18.30 
Sted: Litteraturhuset (Wergelandssalen)
 
iLove er en tekstsamling hvor unge mennesker med minoritetsbakgrunn har skrevet sterke, engasjerende, humoristiske og tankevekkende tekster. Den forteller om dilemmaer og løsninger, om gleder og sorger, og om det å finne sin identitet i en kaotisk verden. Og alle tekstene dreier seg rundt dette med kjærlighet. Så enkelt. Så vanskelig.
Program:
Linda Alzaghari (daglig leder i Minotenk), ønsker velkommen og forteller om ideen bak bok-prosjektet..
Nazneen Khan-Østrem (forlagsredaktør og forfatter) innleder om tematikken i boken.
 

Det blir litt underholdning, før en panelsamtale mellom bidragsytere i boken.

Panelet består av Ayaz Hussain (skuespiller og mannen bak Kasim Bæder) som har skrevet teksten ”Bollywood Love”, Noor Jdid (forfatter og rådgiver) som har skrevet teksten ”Kampen for å finne seg selv”, Usman Asif (blogger og politisk aktiv i AP) som har skrevet teksten ”Forkast kasten”, og Ellen Reiss (forfatter og redaktør) som har skrevet teksten ”En pønker og en hijabi”

- Hawa Muuse (samfunnsgeograf og forskerassistent) leder samtalen

- Laki Gjesti (økonom og massør) som har blitt intervjuet til teksten «Mot kniv og torner» vil avslutte kvelden med diktlesning.

Alle som kommer på lanseringen får med seg et gratis eksemplar av boken. Ta gjerne med venner og familie.

 
 
Boken er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Les mer...

Dødelige identiteter

Først publisert i Morgenbladet 29. november

NRK melder denne uken om at ti norske konvertitter til islam, skal være blant de nærmere 40 personene som har reist til Syria for å delta i krigen mot Bashar al-Assads regime. Hva får mennesker som er oppvokst i trygge Norge til å kjempe side om side med Al-Qaida?

At nærmere en fjerdedel av syriafarerne er konvertitter, er ikke unikt for Norge. I andre vestlige land har også konvertitter til islam utmerket seg i ekstreme grupperinger. Terrorforskere påpeker at konvertitter ofte er ekstra sårbare og derfor lettere å rekruttere. De har også fordeler av at de i kraft av sitt navn og utseende kan bevege seg friere over landegrenser, uten å vekke mistenksomhet. Islam_is_My_Identity_by_Bntuae

Å konvertere til islam kan få mye større konsekvenser enn man på forhånd klarer å forestille seg, det var også min erfaring da jeg konverterte til islam som 23-åring. Responsen fra omgivelsene kan bli veldig sterke, og mange opplever opprivende oppgjør med familier og venner. Man blir plutselig sett på som noe fremmed av storsamfunnet. Det kan oppleves som et sjokk når man er vant til å være en usynlig del av majoriteten.

Innad i muslimske miljøene blir også konvertitter forsøkt dratt i forskjellige retninger, og jeg har sett mange konvertitter slite med å finne tilhørighet. Noen velger å løse dette problemet med å rendyrke sin nye muslimske identitet. En eksklusiv identitet, hvor bare de “sanntroende” har plass. Ved å ta monopol på islam, tar man definisjonsmakten over seg selv og sin identitet tilbake. Denne strategien deles med nyreligiøse, som også opplever mye av det samme som konvertitter.

Dette er starten på det den fransklibanesiske forfatteren Amin Maalouf, kaller dødelige identiteter. Maalouf argumenterer for at vold ofte utføres av mennesker som føler at deres identitet er truet. Man tegner opp nye linjer mellom rett og galt, sammen med de menneskene man deler virkelighetsoppfatning med, og slik danner et meningsfellesskap som forsterker ens subjektive identitet.

Les mer...

Feiring av internasjonal dag

Velkommen til en spennende dag for hele familien!

Marokkanere i Norge (MiN) og Minotenk gjentar suksessen fra i fjor, og arrangerer en åpen dag på Kuben videregående skole.
Det blir motiverende taler med fokus på utdanning, flotte artister fra hele verden og salg av deilig mat. Gratis inngang.

Arrangementet er støttet av Kuben VGS, OXLO, IMDi og Den Amerikanske ambassaden.

Les mer...

Minotenk.no hacket

Minotenk.no ble hacket i høst, og mens oppryddningsarbeidet har pågått, har vi dessverre ikke fått lagt ut oppdateringer.

Nå er vi tilbake! :-)

Les mer...

Twisting Identity and Belonging beyond Dichotomies

- The case of second generation female migrants in Norway 

This book brings together personal stories and theoretical concepts in the exploration of how second generation female migrants (SGFMs) in Norway negotiate their identities and give new form and content to their own notions of peace and belonging beyond a double life. By applying postmodern and feminist scholarship, the author challenges static ideas of cultural identity in discourses about the national and the family contexts. Mahmoud takes the reader on a journey through the transformations of conflicts on sexuality, identity and belonging by the SGFMs themselves. This is an important book for feminist and migration researchers and those concerned with minority issues.

Noor Mahmoud is a member of the board of directors of Minority Politics Think Tank (Minotenk) She contributes to the public debate on migration in Norwegian media with journalistic articles and as blogger.

www.migrantfeminist.wordpress.com

Les mer...