Innlegg på Stortinget - Islam Nets Qureshi gir liv til den islamofobe fløyen Veileder: øvelser til iLove-boken #blacklivesmatter Workshop med Skeiv Verden

Møte med parliamentspresidenten i Europarådet

  1. juli hadde Minotenk møte med parliamentspresident Anne Brasseur i Europarådet, sammen med bl.a. Amnesty og NRC. Brasseur har tatt til orde for å gjøre 22. juli til en europeisk minnedag for ofre for hatkriminalitet. Vi snakket om hvor viktig det er å få myndighetene til å ta hatytringer og antidemokratiske krefter på alvor i dagens Europa, samt andre mennskerettighetsutfordringer vi står ovenfor. Flyktningkatastrofen i Syria og ytringsfrihetens kår ble diskutert spesielt.

BrasseurAnne

Les mer...

Innlegg på Stortinget

Innlegg på Stortinget

Hadja Tajik (Nestleder i Arbeiderpartiet og leder av Stortingets justiskomite) inviterte prosjektkoordinator Ellen Reiss til Stortinget for å fortelle om Minotenk sitt iLove-prosjekt på en minikonferanse om sosial kontroll.

 

 

 

Deltagere:

Anja Bredal (Institutt for samfunnsforskning) – Sosial kontroll som samfunnsproblem – hva vet vi og hvordan forstår vi det?

Anne Marte Stifjeld (Røde kors) – Erfaringer fra Røde Kors kontakttelefon for tvangsekteskap/kjønnslemlestelse

Sylo Taraku (LIM) – Erfaringer om krysspress – eksempler fra nettverket

Ingunn Marie Eriksen (NOVA) – Moralpoliti i klassen

Ellen_kort_hår_SMALL

Les mer...

Internasjonal konferanse om fremmedkrigere

Daglig leder, Linda Noor, sender hilsen fra Abu Dhabi:

 

Linda Alzaghari, foto: Ellen ReissDa er en tre-dagers intensiv og veldig lærerik internasjonal konferanse/workshop om fremmedkrigere overstått. Jeg har holdt foredrag om Minotenk sitt arbeid og snakket om utfordringene med å ta den ideologiske kampen mot ISIS og deres likesinnede når det offentlige rommet i Europa preges av stadig mer muslimhat og konspiratoriske holdninger. Det virkelig oppløftende her nede er å møte de fantastiske representantene fra den muslimske verden, som risikerer livet for å åpent kjempe mot de totalitære og ekstreme kreftene i deres hjemland. De fortjener mye mer støtte og oppmerksomhet!

Les mer...

- Islam Nets Qureshi gir liv til den islamofobe fløyen

- Islam Nets Qureshi gir liv til den islamofobe fløyen

[sakset fra Aftenposten]
Linda Noor (tidligere Alzaghari) er leder i Minotenk, og mener Islam Net i realiteteten har en svakere posisjon nå enn for fire-fem år siden.
– Det er klart at Islam Net fylte et behov for moderne forelesninger om islam. På den tiden Islam Net kom, var moskemiljøene dominert av foreldregenerasjonen. Islam Net utmerket seg som profesjonelle, flinke til å mobilisere og markedsføre seg og bruke populære virkemidler, sier Linda Noor.
I dag blir Islam Net mye harselert med i muslimske miljøer, ifølge henne.
– Det er fordi de går for langt, og går rett på temaer som virker veldig skremmende på mange unge. Det er et stort mangfold blant unge, norske muslimer, og trangen til å vise det offentlig har til dels har kommet som en reaksjon på Islam Net, men også Profetens Ummah. For eksempel initiativet til Fredens Ring eller bloggkollektivet Minareten er eksempler på folk som forsøker å gi et annet bilde av islam i Norge enn det som er rådende, sier Noor.
– Blir erklært hykler eller fiende

Noor sier at en del av appellen til Islam Net er at de går rett inn i kontroversielle temaer som ofte blir brakt opp av islamskeptiske stemmer.
– Det har gjort at det blant unge nok er en større tendens til å diskutere disse tingene enn tidligere. Det har ikke vært kultur for å snakke eksplisitt om for eksempel dødsstraffene, og du finner neppe en imam i Norge som snakker om steining, sier Noor.
Ifølge henne er det langt vanligere å ta klar avstand til Islam Net nå enn da organisasjonen slo seg opp for noen år siden. Hun mener noe av det farlige med Islam Net er at de selv promoterer en form for islam som har lite rom for diskusjon og uenighet.
– Med en gang man er uenige i deres utlegninger, blir man erklært hykler eller fiende. Det har vært helt nytt i Norge, for selv om det er mye konservative meninger i moskeene er det også toleranse, og en viss takhøyde for diskusjon, sier Noor.
Når Qureshi mener at Islam Net «har de samme verdiene som de etablerte moskémiljøene», og at forskjellen ligger i at moskeene er mer bundet, mener Noor det er veldig typisk for Qureshis retorikk.
– Det er jo påstander som gir liv til den islamofobe fløyen i Norge. Det er veldig mange som er kritiske til Islam Net, og mener de setter islam i et dårlig lys. Islam Net kan også bidra til å ødelegge en del av det dialogarbeidet vi har kommet ganske langt på i Norge. Når det er sagt, er det riktig at noen moskeer i Norge har noe av det samme tankegodset. Men en stor forskjell er at de ikke har noen som helst interesse av å offentlig promotere den type tenkning Islam Net står for, sier Noor.
– Ser bort fra noe av budskapet

Hun mener det i realiteten er svært få i Norge som fullt og holdent praktiserer salafistisk islam, selv om det kan komme mange på Islam Nets konferanser.
– Det er jo en form for happenings, og en stor sosial samling. Mitt inntrykk er at mange av deltagerne kommer på grunn av dette, samt at de har et ønske om å leve mer praktiserende enn det faktisk gjør, og så ser de litt bort fra noe av de budskapene som formidles og vektlegger den gode stemningen og samholdsfølelsen som blir ekstra viktig for unge muslimer som føler seg konstant satt under kritisk søkelys fra samfunnet, sier Noor.
– Må ha ideologisk kartlegging

Hege Storhaug i islamkritiske Human Rights Service har i flere år advart mot det hun kaller hatpredikanter, som innbefatter flere av dem Islam Net har invitert.
Hun mener de er med på å skyve ungdommen bort fra det norske samfunnet og verdigrunnlaget vårt som er basert på menneskerettighetene.
– De læres opp til å ta avstand fra menneskeskapte lover og oppfordres til å jobbe for å innføre sharia på ulike områder i Norge, sier hun.
Storhaug mener det er helt nødvendig med en ideologisk kartlegging av alle moskeene i Norge. Hvis de er trofaste mot sharialovene, mener hun de må behandles som politiske organisasjoner og derfor ikke motta offentlige midler som trossamfunn.
Storhaug sier at omtale av hva som er halal-haram – tillatt og forbudt i islam – tidligere dreide seg mest om mat og drikke.
– Nå har dette spredd seg til sosial omgang. Et eksempel er når en mannlig lege ikke kan håndhilse på en kvinnelig pasient, sier Storhaug.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Islam-Nets-Qureshi-gir-liv-til-den-islamofobe-floyen–8048193.html

Les mer...

Veileder: øvelser til iLove-boken

Veileder: øvelser til iLove-boken

I veilederen står det en del tips og øvelser (workshops) knyttet til tekstene i iLove – identitet og kjærlighet. Tekstene handler om om identitet, normer, kjønnsroller og valgfrihet. Hvis du jobber med ungdom og er interessert i å få tilsendt et klassesett av boken + veilederen, så send en e-post til ellen@minotenk.no. Eller også om du har lyst til at Minotenk skal komme å veilede dere, eller holde workshop med ungdommer. Les mer på nettsiden du finner i fanen over. 

  

Les mer...

#blacklivesmatter

#blacklivesmatter

Skeiv Verden & Minotenk sends our love to Baltimore

Les mer...

IMDi med ny rapport

IMDi med ny rapport

I morgen kommenterer bl.a. daglig leder Linda Noor funnene i IMDis nye rapport om diskriminering, tro og integrering i ulike innvandrergrupper.

Lansering på IMDi

Les mer...

Workshop med Skeiv Verden

Workshop med Skeiv Verden

Skeiv Verden og Minotenk har invitert den kjente amerikansne aktivisten Beth Zemsky til å holde halvdagssemiar om hvordan vi kan finne langsiktige strategier i vår felles kamp mot diskriminering og for likeverd. En rekke ulike organisasjoner deltar, som jobber for et bredt spekter av saker innen mangfold.

Les mer...

Aldri igjen

Aldri igjen

Som samfunn kan vi aldri beskytte oss fullt og helt mot terror og vold, men vi kan kollektivt forplikte oss til å forsvare hverandre fra urettferdigheter, intoleranse,  mobbing og rasisme. Vi kan forplikte oss til å fremme menneskerettighetene og vi kan ta til motmæle mot de som hetser enkeltpersoner eller grupper, og prøver å kvele en åpen debatt. Vi må skape trygghet. Frykt er det mangfoldige samfunnets største fiende.

Som samfunn må vi sørge for at det er plass for alle uansett hudfarge, seksuell legning, religion og politisk overbevisning. Vi må innrømme andre de rettighetene og frihetene som vi ønsker for oss selv. Vi må utvikle en sunn og mer virkelighetsnær kultur på sosiale medier, slik at vi oppfører oss på nett slik vi ville oppført oss mot hverandre IRL – in real life. Mange sosialiserer mere på nett enn noe annet sted. Nettvett må læres fra barnehagen.

Vi må forplikte oss som borgere i samfunnet til å løfte sammen og bære Norge fremover – på våre felles skuldre. Enten man har et familietre som går generasjoner tilbake i tid eller nylig har kommet til landet så må vi sørge for at alle føler seg hjemme og arver viljen til å bære demokratiet og friheten vår videre.

På et politisk plan, støtter Minotenk Antirasistisk Senters etterlysning av mer kompetanse og forskning på ideologien og tankene som førte til terroren 22. juli. Norge har alle muligheter til å bli et foregangsland i arbeidet mot global ekstremisme. Fremveksten av ekstremisme i Europa, USA og Midtøsten vil også påvirke oss og vår fremtid.

Det aller viktigste er at vi i hverdagen er modige nok til å se hverandre i øynene og snakke sammen på tross av våre ulikheter. Vi må tolerere hverandre som medmennesker, selv om vi kan mislike hverandres livssyn og levemåter. Det er finnes ikke noe godt alternativ til å prate sammen, så vi kommer ingen vei utenom dialogen. Vi må tørre å utfordre oss selv og ikke unngå betente spørsmål fordi de er ubehagelige. Da vil ytterkantene få definisjonsmakten og legge premisser som vil være vanskelige å snu når de først har etablert seg.

Er det noe vi har lært av 22. juli, så er det at vi aldri kan være godt nok forberedt på at også det verst tenkelige kan skje her. Ord kan gå over i handling.  Hatet som vi ser på nettet,  kan manifesitere seg i kuler og bomber. Det er opp til hver enkelt av oss å ta ansvar for at noe slik aldri rammer oss igjen.

Les mer...

Boklansering: iLove – Identitet og kjærlighet

Boklansering: iLove – Identitet og kjærlighet

Det er en stor glede å invitere til boklansering av Minotenk sin første bok: iLove – Identitet og kjærlighet

Forside_iLove
 
Tid: Søndag 19. januar kl. 17.00-18.30 
Sted: Litteraturhuset (Wergelandssalen)
 
iLove er en tekstsamling hvor unge mennesker med minoritetsbakgrunn har skrevet sterke, engasjerende, humoristiske og tankevekkende tekster. Den forteller om dilemmaer og løsninger, om gleder og sorger, og om det å finne sin identitet i en kaotisk verden. Og alle tekstene dreier seg rundt dette med kjærlighet. Så enkelt. Så vanskelig.
Program:
Linda Alzaghari (daglig leder i Minotenk), ønsker velkommen og forteller om ideen bak bok-prosjektet..
Nazneen Khan-Østrem (forlagsredaktør og forfatter) innleder om tematikken i boken.
 

Det blir litt underholdning, før en panelsamtale mellom bidragsytere i boken.

Panelet består av Ayaz Hussain (skuespiller og mannen bak Kasim Bæder) som har skrevet teksten ”Bollywood Love”, Noor Jdid (forfatter og rådgiver) som har skrevet teksten ”Kampen for å finne seg selv”, Usman Asif (blogger og politisk aktiv i AP) som har skrevet teksten ”Forkast kasten”, og Ellen Reiss (forfatter og redaktør) som har skrevet teksten ”En pønker og en hijabi”

- Hawa Muuse (samfunnsgeograf og forskerassistent) leder samtalen

- Laki Gjesti (økonom og massør) som har blitt intervjuet til teksten «Mot kniv og torner» vil avslutte kvelden med diktlesning.

Alle som kommer på lanseringen får med seg et gratis eksemplar av boken. Ta gjerne med venner og familie.

 
 
Boken er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Les mer...